Analyse
Torsdag 1. dec 2016

Beskatning af sidst tjente lønkrone i Danmark og andre OECD-lande

I dette notat sammenlignes den samlede effektive beskatning af sidst tjente lønkrone på tværs af OECD-lande. Den samlede beskatning indeholder indkomstskatten, sociale og arbejdsgiverbetalte bidrag samt indirekte skatter på forbrug.

Analysen er nævnt på www.børsen.dk den 01. december 2016

 

Hovedkonklusioner

  • Den direkte beskatning af sidst tjente lønkrone (indkomstskatten) er høj i Danmark sammenlignet med de øvrige OECD-lande. Når obligatoriske bidrag fra arbejdsgiver og arbejdstager medregnes, ligger Danmark under OECD gennemsnittet for lave og middel indkomstgrupper, mens de højeste indkomster befinder sig i den øverste tredjedel.

  • Indirekte skatter i form af skatter og afgifter på forbrug bør dog indregnes i den samlede effektive beskatning af sidst tjente krone. Med disse inkluderet rykker Danmark igen op over gennemsnittet for OECD for lav og mellem indkomster. For de højeste indkomster placeres Danmark som nr. 5.

  • Til trods for et forholdsvist højt skatteniveau generelt i Danmark, er forskellen i den samlede effektive beskatning af sidst tjente lønkrone imellem indkomstniveauerne ved 67, 100 og 167 pct. af gennemsnitslønnen ikke i toppen.

  • Hvis regeringens ambitioner, om at reducere den direkte beskatningen af sidst tjente krone for de høje indkomster, realiseres, vil Danmarks placering for denne gruppe være lavere, men forsat i den øverste tredjedel.

 

Anbefalinger

  • Lavere topskat er et effektivt instrument til at forøge arbejdsudbuddet og dermed niveauet for BNP, men reducerer omfordelingen. Afvejningen af disse forhold er alene politisk, ikke økonomisk. Beskatningen i Danmark er ikke i top i OECD, men hvis beskatningen af den sidst tjente krone i Danmark på forskellige indkomstniveauer skal ligge i midterfeltet i forhold til andre OECD-lande, er det i særlig grad beskatningen i toppen, der bør reduceres.

 

Download