Analyse
Onsdag 8. feb 2012

Betalingsringens konsekvenser for samlet rejsetid

Betalingsringen vil betyde, at de personer, der skifter fra deres bil til anden transport, forventer at spilde 17 minutter ekstra pr. passage af ringen. Gruppen af personer, der således bidrager til at reducere trængslen, vil altså opleve en kraftigt forøget transporttid.