Analyse
Tirsdag 15. mar 2016

Danske børnepenge til EU-borgere og effekten af indeksering

Følgende består af to analyser: 

 

Analysen "Danske børnepenge til udenlandske EU-borgere" opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge til andre EU-borgere.

 

I den anden analyse "Indeksering af børnepenge til europæiske borgere med børn uden for Danmark" bliver effekten af indekseringen af børnepenge til de borgere, der ikke har deres børn boende i Danmark, beregnet. Indekseringen er lavet i forhold til leveomkostninger i forældrenes statsborgerskabsland.

 

Hovedkonklusioner:

  • Antallet af europæere, der modtager børnepengene og bor i Danmark, steg fra 24.700 i 2012 til 26.600 i 2013. Den største stigning skete blandt borgere fra de nye EU-13 lande: Antallet af disse steg med knap 1.500 personer.

 

  • Udbetalingen af børnepenge til udenlandske EU-borgere, der har bopæl i Danmark, udgjorde 0,52 og 0,55 mia. kr. i hhv. 2012 og 2013. Disse beløb svarede til hhv. 3,1 og 3,4 pct. af de samlede udbetalte børnepenge i disse år.

 

  • Alt i alt anslås det med en vis usikkerhed, at den samlede udbetaling af børnepenge til udenlandske EU-borgere, der arbejder i Danmark, udgør ca. 0,58 mia. kr. Dette inkluderer både herboende og grænsependlere uanset, om deres børn bor i Danmark eller udlandet.

 

  • I 2013 blev der udbetalt ca. 40 mio. kr. i 2016 priser til europæere, der boede i Danmark uden at deres børn opholdte sig her. Polakker alene har modtaget 32 mio. kr. efterfulgt af litauere og rumænere, der har modtaget henholdsvis 1,7 og 1,4 mio. kr. Samlet har borgere fra EU-13 lande modtaget mere end 37 ud af de 40 mio. kr.

 

  • En indeksering af børnepenge efter leveomkostninger i forældrenes hjemland vil reducere børnepenge udbetalt til alle EU-13 borgere med 22,1 mio. kr. og med 0,4 mio. kr. til øvrige EU/EØS statsborgere, hvis den omfattede alle europæiske borgere. Indekseringen af børnepenge til alle europæiske borgere vil dog først træde i kraft fra 2020, hvis Storbritannien bliver i EU. Før 2020 vil det være muligt kun at indeksere børnepenge til nyankomne europæere med børn uden for Danmark. En indeksering af børnepenge kun til de nyankomne i 2013 vil give en meget begrænset besparelse på under 3 mio. kr.