Analyse
Torsdag 13. sep 2012

Danske unge er mere end 4½ år ekstra om at blive kandidater

Internationalt set er danske unge blandt dem, der senest gennemfører en videregående uddannelse, og bl.a. derfor er der i de seneste år igangsat en række initiativer for at få danske unge hurtigere gennem især de lange videregående uddannelser. Denne analyse viser dog, at det ekstra tidsforbrug på de lange videregående uddannelser har ligget på et nogenlunde stabilt niveau fra begyndelse af 00'erne og frem til idag. Således er danske unge, der gennemfører en lang videregående uddannelse, i gennemsnit fortsat mere end 4½ år længere om at blive kandidater, end hvis de var gået den lige vej gennem uddannelsessystemet.

Analysen er bragt i Politiken den 13. september 2012.