Analyse
Søndag 22. apr 2018

Dekomponering af beskæftigelsesfremgangen generelt og i bygge og anlæg

I notatet dekomponeres beskæftigelsesfremgangen generelt og i bygge og anlæg.

Hovedkonklusioner

 

  • Generelt er beskæftigelsen steget med ca. 111.000 personer fra 2013 til 2016, svarende til en stigning på 4 pct.
     
  • Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen er steget med 15.000 personer fra 151.000 personer i 2013 til 166.000 personer i 2016, svarende til en stigning på ca. 10 pct.
     
  • Beskæftigelsesfremgangen generelt kommer primært fra personer, som var i uddannelse i 2013. I bygge- og anlægsbranchen kommer en del af beskæftigelsesfremgangen ligeledes dels fra andre brancher og dels fra personer som var bruttoledige i 2013.
     
  • Nettofremgangen i beskæftigelsen generelt skyldes primært en markant fremgang i den private sektor – hvor nettotilgangen fra uddannelse er omkring 5 gange større end i den offentlige sektor. Omvendt er afgangen i forbindelse med naturlig afgang kun lidt under 1,5 gang større i den private sektor end i den offentlige sektor.

Download

Download