Analyse
Onsdag 17. aug 2016

Er Folketinget repræsentativt mht. alder, køn og uddannelse?

Folketingets formand Pia Kjærsgaard har i et interview om Folketingets sammensætning i Berlingske den 14. august 2016 udtalt, at ”vi bør være bredere repræsenteret, end vi er i dag”, og ”der er kommet alt for mange unge ind”. Dette notat ser på aldersfordelingen og uddannelsesbaggrunden af medlemmer af Folketinget. Begge aspekter nævnes i interviewet. Herunder undersøges kønsfordelingen blandt Folketingets medlemmer efter det seneste folketingsvalg.

Omtalt i Berlingske d. 17 august 2016

 

Hovedkonklusioner

 

Særligt unge fra 18-29 år er underrepræsenteret i Folketinget i forhold til befolkningens sammensætning. Derimod er der er overrepræsentation af personer fra 30-54 år med 77,2 pct. af Folketinget i denne aldersgruppe mod 41,8 pct. af befolkningen.

 

Ser man på kønsfordelingen er kvinderne underrepræsenterede. Kun 37,4 pct. af Folketingets medlemmer er kvinder mod 50,7 pct. af befolkningen.

 

Der er en stor overrepræsentation af personer med en lang videregående uddannelse – 50 pct. i Folketinget mod under 10 pct. i befolkningen. Samtidig er personer med grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse, som den højest fuldførte uddannelse, underrepræsenteret sammenlignet med befolkningen.

Download