Analyse
Mandag 10. sep 2012

Er humanistiske uddannelser mindre produktive?

Skyldes lønforskellen mellem humanister og andre kandidater, at de færdigheder der opøves på humanistiske uddannelser er mindre værd på arbejdsmarkedet end dem, der frembringes på andre kandidatuddannelser? Ellers skyldes lønforskellen i højere grad, at dem der vælger humanistiske uddannelser i udgangspunktet er forskellige fra andre kandidater, og at det er denne forskellighed som på én og samme tid har betydning for uddannelsesvalget og lønforskellen efter endt uddannelse? En ny Kraka-analyse viser, at det er den sidstnævnte forklaring som er hovedårsagen til lønforskellen mellem humanister og andre kandidater. Derfor vil tiltag, der "flytter" studerende fra humanistiske discipliner til andre kandidatretninger, formentligt ikke bidrage til at øge den samlede produktivitet i samfundet.

Analysen er udarbejdet af Carl-Johan Dalgaard, professor, Københavns Universitet og medlem af Produktivitetskommissionen, Esben Anton Schultz, forskningschef, Kraka, og Anders Sørensen, professor, CBS og medlem af Produktivitetskommissionen.

Et sammendrag af analysen er bragt i Berlingske den 10. september 2012.