Analyse
Mandag 10. okt 2016

Hvem rammes af gradueret loft over børnechecken?

I notatet analyseres effekterne af regeringens forslag til et gradueret loft over børnechecken. Konkret analyseres hvor mange familie, der påvirkes efter oprindelse og uddannelse.

Notatet er omtalt på www.b.dk den 7. oktober 2016

 

Hovedkonklusioner

 

  • I Helhedsplanen vil regeringen indføre et gradueret loft over børnechecken. Det betyder en reduktion i satsen for det tredje barn og slet ingen børnecheck for fjerde barn og derover.
  • Indvandrere og efterkommere er overrepræsenteret i gruppen af familier, som rammes hårdest af det graduerede loft over børnechecken. De udgør 15 pct. af de familier, som modtager børnecheck – men hhv. 31 pct. af gruppen, som har 4 børn og 55 pct. af gruppen, som har 5 eller flere børn.
  • Familier med ikke-kompetencegivende uddannelse er ligeledes overrepræsenteret i gruppen af familier, som rammes hårdest af det graduerede loft over børnechecken. De udgør 21 pct. af de familier, som modtager børnecheck – men hhv. 32 pct. af gruppen, som har 4 børn og 51 pct. af gruppen, som har 5 eller flere børn.
  • I gruppen af familier med ikke-kompetencegivende uddannelse er indvandrere og efterkommere særligt overrepræsenteret i gruppen af familier, som rammes hårdest. Af de 1.251 familier med 5 eller flere børn som rammest allerhårdest udgør indvandrer- og efterkommerfamilier således 68 pct.
  • Sammen med indførslen af integrationsydelsen fører det graduerede loft for børnechecken til, at indvandrerfamilier fremover vil modtage mellem 57 og 61 pct. af deres tidligere ydelsesniveau afhængigt af antal børn.

 

Download