Analyse
Onsdag 15. jun 2016

Hvor mange helårspersoner forventes at bo i familier påvirket af integrationsydelse i 2016 og 2017?

Analysen er bragt i Jyllands-Posten den 15. juni 2016.

 

Godt 24.500 og 45.000 voksne forventes at modtage integrationsydelse i hhv. 2016 og 2017, opgjort i helårspersoner.

 

Vi opgør i dette notat, at det betyder, at flere end 19.900 børn og voksne i 2016 vil bo i familier, hvor mindst en voksen får den lave ydelse. I 2017 vil flere end 36.600 børn påvirkes af integrationsydelsen, opgjort i helårspersoner.

 

Derover forventes knap 6.500 helårspersoner i 2016 at være ægtefælle og samlevende til dem, der modtager integrationsydelsen, uden at de modtager den selv. Det tilsvarende tal for 2017 er knap 11.900 personer.

 

Det giver i alt knap 51.000 og godt 93.500 helårspersoner påvirket af integrationsydelsen i hhv. 2016 og 2017. 

Download