Analyse
Mandag 7. mar 2016

Hvor udbredt er kønsdiskrimination i Danmark?

 Den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag. Men hvordan forholder det sig egentligt med ligestillingen i Danmark? Dette notat gør status på opfattelsen af kønsdiskrimination i Danmark og i Europa. Hvor udbredt synes danskerne kønsdiskrimination er sammenlignet med indbyggere i andre europæiske lande? Hvad er egentlig danskernes syn på kønsroller? Og hvor mange danskere har oplevet diskrimination på baggrund af deres køn? 

Hovedkonklusioner:

 

  • 25 pct. af danskerne synes, kønsdiskrimination er rimelig udbredt eller meget udbredt i Danmark. Dette tal er lavt sammenlignet med andre lande. Således ligger Danmark på en 25.-plads ud af 30 lande. 

 

  • Til trods for dette ligger Danmark over gennemsnittet af EU-lande, når det kommer til konkrete oplevelser med kønsdiskrimination. 3,2 pct. af danskere har oplevet at blive diskrimineret på baggrund af deres køn i løbet af året forud for undersøgelsen, hvilket placerer Danmark på en 11. plads ud af 30 lande. Målt ved andelen, der har oplevet at andre personer bliver kønsdiskrimineret, ligger Danmark nr. 6 ud af 30. 

 

  • Danskerne har et meget lidt traditionelt syn på kønsroller sammenlignet med andre lande: Danmark ligger nr. 29 ud af 30, og overgås således kun af svenskerne. I analysen måles syn på kønsroller på svar på fem spørgsmål vedrørende mænd og kvinders rolle i samfundet og familien. Synet på kønsroller kan påvirke barren for, hvornår en handling eller et udsagn opfattes som diskriminerende og dermed andelen, der har haft konkrete oplevelser med kønsdiskrimination.