Analyse
Søndag 12. mar 2017

Kommunal variation i andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere

I analysen undersøges, hvor stor en del den kommunale variation i andelen af kontanthjælpsmodtagere, som erklæres jobparate, der kan forklares af individuelle faktorer. Med baggrund i denne undersøgelse beregnes antallet af kontanthjælpsmodtagere, der kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis alle kommuner erklærer kontanthjælpsmodtagere jobparate med den samme hyppighed som kommunerne med den højeste andel jobparate. Beregningerne tager hensyn til kontanthjælpsmodtagernes uddannelseskarakteristika, sundhedsstatus og demografiske karakteristika.

Analysen er nævnt i Berlingske den 12. marts 2017

 

Hovedkonklusioner

 

  • Der er stor variation i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der erklæres jobparate, på tværs af de danske kommuner. Med et gennemsnit på 52,6 pct. er Høje-Taastrup, Vallensbæk, Vesthimmerland, Albertslund og Ishøj de fem danske kommuner, der har den højeste andel af jobparate. I resten af kommunerne er 30,7 pct. af kontanthjælpsmodtagerne erklæret jobparate i gennemsnit.

 

  • Kontanthjælpsmodtagernes demografiske karakteristika, uddannelsesstatus, lægebesøg og hospitalsindlæggelser kan langt fra forklare kommunale forskelle i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobparate.

 

  • Hvis alle kommuner erklærede kontanthjælpsmodtagere jobparate med den samme hyppighed, som de fem kommuner med den højeste andel jobparate, kunne 18.000 flere kontanthjælpsmodtagere stå til rådighed for arbejdsmarkedet ultimo 2015, når der er korrigeret for individuelle karakteristika. Til sammenligning var 29.000 kontanthjælpsmodtagere erklæret arbejdsmarkedsparate på dette tidspunkt. Således ville godt 50 pct. af kontanthjælpsmodtagerne være erklæret jobparate i stedet for de nuværende 31,3 pct.1

 

Anbefaling

 

  • Analysen indikerer, at der eksisterer kommunale forskelle i sagsbehandlernes vurderingspraksis for, om kontanthjælpsmodtagerne erklæres jobparate, idet kommunale forskelle i kontanthjælpsmodtagernes karakteristika kun kan forklare en lille del af variationen i andelen af jobparate. Der vurderes, at yderligere 18.000 kontanthjælpsmodtagere ville kunne erklæres arbejdsmarkedsparate, hvis den mest aktivistiske praksis blev anvendt af alle. Det strider mod grundlæggende lighedsprincipper, hvis variationer i den kommunale praksis stiller kontanthjælpsmodtagere forskelligt på tværs af landet. Det er i sidste ende et politiske valg, om man finder den ene eller anden praksis mest rimelig, men den bør være ensartet.
     

Download

Download

Mediedækning

Tv2 Lorry / Søndag 12. mar 2017
www.hk.dk / Torsdag 22. jun 2017