Analyse
Onsdag 19. sep 2012

Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode

Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Analysen viser, at dagpengeperiodens længde har betydning for lediges jobsøgning. Andelen af ledige, som finder arbejde, femdobles således i månederne op til, at dagpengene udløber. Effekten er der, selvom jobsituationen er vanskeligere efter den økonomiske afmatning. Analysen underbygger dermed, at dagpengereformen vil medvirke til at nedbringe langtidsledigheden og på sigt også øge beskæftigelsen.

 

Det ventes, at dagpengereformen kan forbedre de offentlige finanser med 4 mia. kr. på længere sigt. Den samfundsøkonomiske gevinst skal holdes op imod, at antallet som årligt vil opbruge dagpengeretten vil vokse, og at tilskyndelsen til at forsikre sig mod ledighed reduceres. Det skønnes groft, at omkring 8.000 vil opbruge dagpengeretten årligt, når den kortere dagpengeperiode er indfaset (ved det nuværende ledighedsniveau). I 2013 er der en særlig stor udfordring, fordi relativt mange står til at miste dagpengeretten den første del af året. Det er en konsekvens af den model, der blev valgt da afkortningen skulle indfases. Samlet er det vurderingen, at omkring 16.000 vil opbruge 2-års dagpengeret i 2013, når der tages hensyn til adfærdsændringer mv.  

 

Omtalt i P1 Morgen og Magasinet Penge d. 19 september 2012.