Analyse
Fredag 23. okt 2015

Konsekvenser for rådighedsbeløbet ved indførelse af karensdage

Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem. Med aftalen indføres en karensdag hver fjerde måned svarende til tre karensdage årligt. Dagpengekommissionens forslag var, at indføre to karensdage hver tredje måned, dvs. otte karensdage årligt. I dette notat ses der nærmere på konsekvenserne for dagpengemodtagernes rådighedsbeløb ved indførelse af karensdage.

Hovedkonklusioner:

  • En dagpengemodtager uden børn og som modtager den maksimale dagpengesats, vil have et månedligt rådighedsbeløb på godt 7.300 kr. efter skat, husleje mv. ved de gældende regler.

 

  • Hvis der indføres tre karensdage vil det månedlige rådighedsbeløb reduceres med knap 130 kr., mens rådighedsbeløbet vil reduceres med ca. 350 kr. ved otte karensdage.

 

  • Hvis dagpengemodtageren har to børn, vil det månedlige rådighedsbeløb reduceres med knap 100 kr. ved tre årlige karensdage. Rådighedsbeløbet reduceres med 250 kr. ved otte karensdage.