Analyse
Onsdag 7. okt 2015

Konsekvenser for rådighedsbeløbet ved indførelse af kontanthjælpsloftet

I dette notat beregnes konsekvenserne for rådighedsbeløbet på kontanthjælp for forskellige typer af kontanthjælpsmodtagere ved indførelse af et nyt kontanthjælpsloft.

Hovedkonklusioner: 

  • Rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere som ikke kommer i beskæftigelse vil reduceres ved indførelse af et kontanthjælpsloft.
  • For den enlige forsørger med ét barn vil rådighedsbeløbet reduceres med knap 25 pct. ved indførelse af et kontanthjælpsloft. Har den enlige forsørger to til tre børn vil rådighedsbeløbet reduceres med godt en femtedel.
  • For et ægtepar på kontanthjælp med tre børn vil rådighedsbeløbet reduceres med knap 13 pct., mens rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere uden børn vil reduceres med godt 14 pct.