Analyse
Onsdag 1. jul 2015

Krakas kommentarer til regeringsgrundlaget

Regeringen har præsenteret sit regeringsgrundlag. Kraka har gennemgået de vigtigste områder i den økonomiske politik og kommenterer dem i dette notat.

Hovedkonklusioner:

  • Der er i regeringsgrundlaget fokus på en række centrale udfordringer for dansk økonomi. Fx stabilisering og håndtering af det forestående opsving. Desuden er der fokus på at forøge arbejdsudbuddet både i form af en lavere topskat og en lavere indkomstskat på de laveste indkomster. Det er særdeles positivt, at regeringen i så høj grad fokuserer på den økonomiske politik og de udfordringer, Danmark aktuelt står overfor.

 

  • En af de store knaster i grundlaget er et skatte og afgiftsstop. Det afskærer på de fleste områder regeringen fra at lave provenuneutrale skatteomlægninger, der kan forbedre de økonomiske strukturer uden at hæve det samlede skattetryk. Sådanne omlægninger er en central del af den fortsatte reformkurs.

 

  • En række tiltag er rettet mod erhvervslivet. Der er dog ingen fokus på at sikre en mere effektiv konkurrence mellem danske virksomheder. Det er uheldigt, da mere konkurrence er et vigtigt middel til at opnå højere produktivitet.

 

  • I vækstdelen af grundlaget er der særligt fokus på landbrug og fødevareerhvervet. Erhvervet står over for en række udfordringer. Det er dog ikke så heldigt, hvis dette ensidige fokus fører til, at erhvervspolitikken bliver skæv og overser, at hovedparten af værdiskabelsen og eksporten kommer fra andre dele af erhvervslivet.

 

  • På en lang række andre områder i regeringsgrundlaget er der både gode og mindre gode tiltag. Disse fremgår af de mere detaljerede kommentarer.