Analyse
Fredag 12. okt 2012

Omkostningerne ved et løft af folkeskolen

Statsministeren har i åbningstalen en vision om en folkeskole, ”… hvor alle børn lærer mere”.  Eleverne ”… får mere undervisning – især i dansk og matematik” og ”… alt sammen i løbet af én sammenhængende skoledag”. En mere omfattende folkeskole kan have forskelligt indhold: Der kan være tale om en omfattende heldagsskole eller blot lidt flere undervisningstimer kombineret med bedre koordination af skole og fritidstilbud. Forskellige versioner vil have vidt forskellige omkostninger, men umiddelbart må talen forstås som et væsentligt løft af folkeskolen, hvor der vil være flere timer med lærere.

 

En lille model, der omfatter en ekstra daglig undervisningstime for alle elever i 0. – 9.- klasse, og hvor halvdelen af den nuværende SFO-tid gøres obligatorisk og integreres i undervisningen, vil groft anslået medføre en ekstra offentlig udgift på godt 5 mia. kr. årligt. Omkostningen til en mere omfattende model, som har karakter af heldagsskole, og hvor alle elever fra 0. -9. klasse undervises af lærere fra kl. 8 til 16, vil groft anslået resultere i en ekstra offentlig udgift på knap 12 mia. kr. årligt.