Analyse
Torsdag 29. sep 2016

Provenueffekter af Nye Borgerliges ønsker til skatteændringer

I dette notat beregnes effekter af en række forslag til skattereduktioner fremsat af Nye Borgerlige. Provenueffekter for en række særskilte skattereduktioner opgøres, både umiddelbart provenu og provenu efter tilbageløb og adfærd.

Hovedkonklusioner

  • Den samlede budgeteffekt af Nye Borgerliges skattetiltag opgøres til 106 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. Da der er tale om omfattende samtidige ændringer i skattesystemet, er resultatet behæftet med usikkerhed. Usikkerheden trækker dog primært i retning af, at provenutabet kan være større end de 106 mia. kr.
  • Nye Borgerlige ønsker at skattetrykket i Danmark er på højst 40 pct. Dette mål nås lige akkurat, hvis de skatte- og afgiftsjusteringer, Nye Borgerlige ønsker, alle gennemføres.
  • Til sammenligning var den årlige udgift i 2015 til grundskole og ungdomsuddannelser i samme lag. Tilsvarende gælder for hospitalsudgifterne. Nye borgerlige har tilkendegivet, at de ønsker at reducere de sociale ydelser. Udgiften i 2015 til efterløn, arbejdsløshedsdagpenge m.m., kontanthjælp m.m., børne- og ungeydelse samt SU var i alt på 99 mia. kr. i 2015.

 

Download