Analyse
Mandag 29. okt 2012

Seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet gavner fagbevægelsen

Antallet af fagforeningsmedlemmer er faldet de sidste 10 år. Især unge organiserer sig i mindre grad end tidligere. For seniorerne på arbejdsmarkedet er billedet dog anderledes. I analysen ses nærmere på opbakningen til fagbevægelsen blandt seniorerne.