Analyse
Fredag 8. maj 2015

Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse – men forbliver de der?

Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet en række ydelsesændringer for unge under 30 år. Et centralt sigte med reformen var at sikre, at unge i højere grad end tidligere overgik til uddannelse eller beskæftigelse. Dette notat ser på udviklingen i første halvår af 2014, for at sandsynliggøre, om reformen har haft en umiddelbart effekt på til- og/eller afgangen fra kontanthjælpssystemet.