Analyse
Lørdag 30. maj 2015

Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr.

Der er regnet på fire forskellige såkaldte familietyper for at eksemplificere ændringen i rådighedsbeløbet ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedlig indkomst på 22.300 kr.

• Ændringen i rådighedsbeløbet ved at overgå til beskæftigelse ligger et sted mellem knap 1.800 kr. til ca. 6.000 alt efter hvilken kategori den pågældende person tilhører. Den mindste ændring sker for ægteparret med små børn, mens den enlige uden børn vil opleve den største stigning i rådighedsbeløbet ved at overgå til beskæftigelse.


• Den mindre stigning i rådighedsbeløbet for fx ægteparret med børn skyldes dels, at der sker en reduktion i en række andre indkomstafhængige ydelser som fx boligstøtte og fripladstilskud til daginstitution. Samtidig bliver ægteparret også modregnet i partnerens kontanthjælp ved en månedlig indkomst på 22.300 kr. for personen i beskæftigelse.

Analysen har været omtalt af Jyllandsposten d. 30/5-2015