Analyse
Mandag 15. jun 2015

Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde – et overblik?

I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad for personer på overførselsindkomst. For personer, der har en lav produktivitet og dermed kun kan tjene en lav løn, kan der derfor være en begrænset gevinst ved at overgå til beskæftigelse. Dette notat analyserer gevinsten for forskellige typer af kontanthjælpsmodtagere ved at overgå til lavtlønsjob. I modsætning til andre tilsvarende analyser ses i dette notat på gevinsten for repræsentanter for mange forskellige grupper af kontanthjælpsmodtagere og ikke mindst opgøres gruppernes størrelse.