Øvrigt
Torsdag 14. mar 2019

Kraka søger dygtige studenter

Kraka søger studenter til et spændende og fagligt udfordrende studiejob, hvor du vil komme til at arbejde med aktuelle økonomiske-politiske problemstillinger.

Om Kraka

Vi er en fagøkonomisk tænketank og arbejder for, at økonomisk-politiske beslutninger i Danmark træffes på baggrund af den bedst mulige faglige viden. Vi udarbejder derfor analyser på et højt fagligt niveau, og kommunikerer resultaterne til befolkning og politikere. Dermed vil vi forbedre kvaliteten af de beslutninger, der træffes i bl.a. Folketinget. Vores arbejde er således helt uafhængigt af politiske holdninger og ideologier.

 

Om jobbet

  • Vi tilbyder et spændende og fagligt udfordrende studiejob i et uformelt og afslappet arbejdsmiljø, hvor du vil komme til at arbejde med aktuelle økonomiske-politiske problemstillinger.
  • Dit kernearbejdsområde vil være at udarbejde empiriske analyser af fx uddannelse, arbejdsmarked, produktivitet og konkurrence, herunder ved brug af registerdata. I et vist omfang vil du også få mulighed for at være med til at skrive analyserne. Desuden kan du blive inddraget i forskellige udviklings- og ad hoc-opgaver.
  • Du vil komme til at arbejde selvstændigt, men altid i tæt samspil med Krakas øvrige medarbejdere.
  • Du kan blive en del af det spændende Small Great Nation-projekt, hvor vi, i samarbejde med Deloitte, fremlægger langsigtede udviklingsperspektiver for det danske samfund.
  • Din forventede gennemsnitlige arbejdstid fastlægger vi sammen og med udgangspunkt i din studiesituation. Den faktiske arbejdstid kan variere fra uge til uge både efter Krakas behov og fx; dine eksaminer, men vil typisk være mellem 10-20 timer om ugen

 

Om dig

  • Først og fremmest er du fagligt rigtig skarp. Du er stud. polit eller stud.scient.oecon og har bestået 2. årsprøve eller er tæt på.
  • Du skal have lyst til at arbejde med registerdata – erfaring er selvsagt en fordel, men ingen betingelse.
  • Du er fleksibel og klar til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt.
  • Du har en stor ansvarsfølelse og lyst til at udvikle dine kompetencer som økonom. Endelig er du udadvendt, engageret og har et godt humør.

 

Yderligere oplysninger og ansøgning

Ansættelsesstart snarest. Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte analysechef Jesper Kühl (tlf. +45 31 17 28 47/mail: jk@kraka.org). Du kan i øvrigt læse mere om Kraka på www.kraka.org. Send din ansøgning til phi@kraka.org senest onsdag 27.marts 2019. CV og karakterudskrift vedlægges.